Visselblåsarfunktion

Från den 17 december 2023 omfattas alla företag med 50 eller fler personer inne i verksamheten av lagkravet att ha en visselblåsarfunktion tillgänglig.

Syftet med att införa en visselblåsarfunktion, det vill säga en rapportfunktion för allvarliga missförhållanden, är att fånga upp och hantera verksamhetsskadliga företeelser samt allvarliga missförhållanden i övrigt. Det handlar om att säkerställa att medarbetare inte av rädsla för repressalier eller upplevd illojalitet undviker att anmäla eller slå larm avseende misstankar eller observationer av missförhållanden och allvarliga händelser.

Visselblåsarfunktion

Från den 17 december 2023 omfattas alla företag med 50 eller fler personer inne i verksamheten av lagkravet att ha en visselblåsarfunktion tillgänglig.

Syftet med att införa en visselblåsarfunktion, det vill säga en rapportfunktion för allvarliga missförhållanden, är att fånga upp och hantera verksamhetsskadliga företeelser samt allvarliga missförhållanden i övrigt. Det handlar om att säkerställa att medarbetare inte av rädsla för repressalier eller upplevd illojalitet undviker att anmäla eller slå larm avseende misstankar eller observationer av missförhållanden och allvarliga händelser.

Så här fungerar det

  • Vi tar fram en policy till er
  • Ni får länk som ni kan ha på intranätssida och/eller hemsida till anmälningsfunktionen
  • Vi tar fram presentationsmaterial till medarbetare som ni kan använda er av
  • Vi hanterar alla anmälningar rättvist, snabbt och konfidentiellt
  • En inledande undersökning genomförs för att besluta om det finns grund för att fortsätta undersökningen eller om den ska läggas ner, exempelvis om anmälan är baserad på felaktig information
  • Finns kollektivavtal ska en MBL-förhandling  (Medbestämmandelagen §11) göras om inför inrättandet av er interna rapporteringskanal
  • Implementering och uppstartskostnad: 2550 kr
  • Månadskostnad visselblåsarfunktion: 500 kr / månanden

Fördelar med få stöd med visselblåsarfunktionen

Vi löser allt åt er

Enkelt

Kostnadseffektivt

”By the book”

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.