Grupp- och individutveckling

Genom denna tjänst kan du ta hjälp av våra konsulter för att utveckla grupper, ledare eller enskilda medarbetare för att de ska uppnå sin fulla potential, på riktigt.

Grupp- och individutveckling

Genom denna tjänst kan du ta hjälp av våra konsulter för att utveckla grupper, ledare eller enskilda medarbetare för att de ska uppnå sin fulla potential, på riktigt.

Så här fungerar det

Inom grupputveckling arbetar vi med interaktiva metoder och använder tester för att skapa förutsättningar för gruppen att utvecklas till ett effektivt team. Det kan vara en grupp som behöver hjälp med att starta en förändringsprocess i företaget eller en ledningsgrupp för att skapa bättre samsyn för att driva företaget åt rätt håll.

Vi arbetar också med människor på individnivå utifrån varje persons behov och utgångspunkt. Vi använder olika verktyg och modeller för att hjälpa ledare och medarbetare att komma vidare. Mycket av arbetet handlar om samtal, reflektion och att sortera tankar. Syftet kan till exempel vara att utvecklas i jobbet, få inspiration och motivation samt sortera tankar och hitta strukturer för att minska stress.

Fördelar med grupp- och individutveckling

Stöd i ledningsgruppsutveckling

Stöd i ledarskapsutveckling

Stöd i medarbetarskapsutveckling

Stöd i grupp- och individutveckling

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.