Avtal och dokument inom HR

Att ha bra och tydliga avtal med god struktur hjälper dig bland annat vid oförutsedda personalärenden, då det är viktigt med god dokumentation.

Avtal och dokument inom HR

Att ha bra och tydliga avtal med god struktur hjälper dig bland annat vid oförutsedda personalärenden, då det är viktigt med god dokumentation.

Så här fungerar det

Vi är här för att hjälpa dig att ta fram viktiga och verksamhetskritiska avtal och dokument som berör din personal. Tillsammans kan vi granska de befintliga avtalen ni har eller utforma helt nya avtal och dokument om det behövs. Vi arbetar med olika typer av dokumentation, inklusive anställningsavtal, förhandlingsprotokoll, sekretessavtal, avtal relaterade till GDPR, delegeringar inom arbetsmiljö, introduktionsmaterial och dokumentation av medarbetarsamtal med mera. Genom att säkerställa att ni har korrekta och välgjorda dokument kan vi bidra till att skapa en trygg och strukturerad personalhantering i er organisation.

Fördelar med avtal och dokument

Rätt i anställningsavtalen

Upprätta en personalhandbok

Skapa policys

Rådgivning i avtalsfrågor

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.