Arbetsmiljöarbete

Genom en god arbetsmiljö skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska må bra och förutsättningar för att utveckla ditt företag.

Arbetsmiljöarbete

Genom en god arbetsmiljö skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska må bra och förutsättningar för att utveckla ditt företag.

Så här fungerar det

Människor tillbringar idag mer än hälften av sin vakna tid på arbetet. Det blir därför oerhört viktigt att som medarbetare befinna sig i en god arbetsmiljö där man trivs och mår bra. Detta är även avgörande för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och förbli engagerade på arbetsplatsen. Vi finns här för att stötta dig i att aktivt arbeta med din arbetsmiljö.

Vi kan hjälpa dig med att ta fram och utveckla er arbetsmiljöpolicy, samverka med skyddsombud, genomföra riskbedömningar vid förändringar, arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vara ett stöd och ge vägledning i rehabiliteringsärenden med fokus på arbetsrätt, samt vara behjälpliga vid kontakt med din företagshälsovård. Genom dessa insatser kan vi tillsammans skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs, mår bra och kan prestera på sin bästa nivå.

Fördelar med arbetsmiljöarbete

Skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningar av ledare och medarbetare

Stöd i hantering av ärenden

Koll på lagstiftningen

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.