Rekrytering och search

Varje rekrytering är unik – och en viktig investering. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens. Vi kan också hjälpa dig att hålla koll på marknaden och aktivt leta efter önskad kompetens.

Rekrytering och search

Varje rekrytering är unik – och en viktig investering. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens. Vi kan också hjälpa dig att hålla koll på marknaden och aktivt leta efter önskad kompetens.

Så här fungerar det

Rekrytering: Vi har lång erfarenhet av rekrytering som hantverk och genom engagemang, kunskap och metodik hjälper vi dig att hitta rätt kompetens. Vi har ett brett kontaktnät och en bred marknadskännedom. Vår erfarenhet finns inom flera olika branscher, från små till stora organisationer. Vi stöttar er i hela rekryteringsprocessen, searchprocessen samt i fristående fördjupade personbedömningar, till exempel second opinion.

Search: Vissa roller kan vara svåra för ditt företag att få tag på. Genom search hjälper vi dig att hålla koll på marknaden där vi kontinuerligt och aktivt letar efter önskad kompetens så att din organisation får den när den är tillgänglig.

Genom att ha ett abonnemang via HRbyOak får vi god kännedom om din verksamhet vilket gör att rekryteringsprocessen går fortare och vår kundkännedom ger oss en möjlighet att vara än mer träffsäker i våra rekryteringar.

Fördelar med rekrytering och search

Skapa en kvalitativ kravprofil

Relevant målgruppsanalys

Rätt kommunikation och annonsering

Tester, djupintervjuer och referenstagning

Bakgrundskontroll

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.