HR-processer och rutiner

Vi stöttar dig i skapandet av dokumentation, rutiner och processer som är viktiga att ha på plats vid olika händelser. Med bra och tydliga processer skapar du en trygghet i din organisation.

HR-processer och rutiner

Vi stöttar dig i skapandet av dokumentation, rutiner och processer som är viktiga att ha på plats vid olika händelser. Med bra och tydliga processer skapar du en trygghet i din organisation.

Så här fungerar det

Genom rutiner och processer skapar du tydlighet och sparar tid. Det skapar också en likvärdighet i personalfrågor, vilket underlättar för alla medarbetare att göra rätt. Rutiner och processer minskar sårbarheten och underlättar för introduktion av nya medarbetare. I denna tjänst hjälper vi dig och din organisation att skapa personal- och chefshandböcker och ser till att era rutiner och processer är och hålls uppdaterade.

Fördelar med HR-processer och rutiner

Tydliga on- och offboardingprocesser

Tydliga rutiner vid semester och frånvaro

Stöd i rekryteringsprocessen

Koll på HR-årshjulet

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.