Medarbetarundersökningar

Genom att utföra och kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar visar du som arbetsgivare att du bryr dig om dina medarbetare. Men de utgör också utmärkta underlag att fatta beslut utifrån.

Medarbetarundersökningar

Genom att utföra och kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar visar du som arbetsgivare att du bryr dig om dina medarbetare. Men de utgör också utmärkta underlag att fatta beslut utifrån.

Så här fungerar det

Ett sätt att ta reda på hur dina medarbetare mår, upplever och trivs på arbetsplatsen är att genomföra medarbetarundersökningar. Syftet med medarbetarundersökningar kan vara olika. Ett syfte kan vara att man vill lyssna till sina medarbetare, låta dem få komma till tals och på så sätt få en uppfattning över de aspekter av verksamheten som kan utvecklas och förbättras. Vi kan hjälpa dig att genomföra och återkoppla resultat av undersökningar, se över en strategi för hur du kan åtgärda brister, samt utföra kontinuerliga uppföljningar, som är grunden för ett lyckat resultat.

Vi kan ta fram och administrera era undersökningar och pulstagningar, vi kan genomföra OSA och HME samt vi kan även vara inne i digitala verktyg som ni kanske redan är igång med.

Fördelar med medarbetarundersökningar

Gör pulstagningar och NMI

Analys av resultat

Skapa åtgärdsplaner

Workshopsledning med medarbetare

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.