Arbetsrätt

Som arbetsgivare finns det en rad olika regelverk att förhålla sig till. Vi guidar dig i arbetsrättsliga frågor och stöttar dig vid svåra situationer och krångliga personalärenden.

Arbetsrätt

Som arbetsgivare finns det en rad olika regelverk att förhålla sig till. Vi guidar dig i arbetsrättsliga frågor och stöttar dig vid svåra situationer och krångliga personalärenden.

Så här fungerar det

Som arbetsgivaren har du många skyldigheter gentemot dina anställda. Du har bland annat en skyldighet att se till att lagar och regelverk följs och dessutom att de följs på ett bra sätt. Det handlar om flera delar. Som att tolka kollektivavtal, LAS- och MBL-lagar. Vi kan representera ditt företag i olika förhandlingssituationer med fackliga parter, där vi fungerar som en rådgivande part eller sköter förhandlingen åt dig. Eller rent av ge dig stöd vid: uppsägningar (arbetsbrist, misskötsel), varningar, omorganisationer, förhandlingar vid chefstillsättningar, förändringar gällande arbetstider osv.

Fördelar med arbetsrätt

Säkerställ att lagar efterlevs

Stöd i individuella förhandlingar och ärenden

Hjälp med MBL-förhandling vid omorganisation

Rådgivning i arbetsrättsfrågor

Nyfiken på mer?

Det finns mycket vi kan hjälpa dig med inom ramen för ditt HR-abonnemang. Spana in andra områden och frågor vi kan stötta dig inom.