Four PR

PR- och kommunikationsbyrån Four PR har funnits i Örebro sedan 2010. Idag är byrån etablerad med kunder i och utanför Sverige med kontor både i Örebro och Stockholm.

Ett smartare upplägg som bidrar till struktur i organisationen

Four PR är en liten PR- och kommunikationsbyrå som tidigare har skött sitt HR-arbete internt, men i takt med att byrån vuxit har behovet av att investera i ett bättre och smartare upplägg uppstått. Sedan början av 2021 har Four PR tagit hjälp av HRbyOak i sitt HR-arbete.

Four PR har regelbundna avstämningar med sin kontaktperson Marie – ett bollplank vars gedigna kunskap bidrar till struktur i organisationen. Tillsammans planerar de lönesamtal, rekrytering, gruppsamtal och utveckling. Four PR har även uppföljningstillfällen inför lönerevisioner samt ett större medarbetarsamtal varje år.

Byrån kan frigöra resurser och bli mer effektiva

Tack vare hjälpen från HRbyOak har Four PR blivit mer professionella samt fått ett starkare Employer Brand. Idag har de bättre koll på regulatoriska delar och de håller sig enklare uppdaterade på vad som gäller inom HR.

Four PR ser många fördelar med tjänsten – den underlättar vardagen, kompetensen finns alltid nära till hands och genom att ta hjälp av en dedikerad kontaktperson kan byrån frigöra resurser, bli mer effektiva och lägga större fokus vid sina kundprojekt.

Behöver du stöd från en HR-avdelning?

Om vår abonnemangstjänst HRbyOak verkar intressant för dig och din verksamhet, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att svara på eventuella frågor eller funderingar som kan ha uppstått kring vårt erbjudande.